Κωδικός ερώτησης: 6562 10/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Navigieren Sie zum vorigen Datensatz des aktuellen Formulars. Schließen Sie das Formular nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Navigieren Sie zum vorigen Datensatz des aktuellen Formulars. Schließen Sie das Formular nicht.