Κωδικός ερώτησης: 6564 12/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Mithilfe des bereits geöffneten Formulars finden Sie den Datensatz, dessen Feld mit dem Namen ID den Wert 524 hat; Löschen Sie diesen Datensatz. Schließen Sie das Formular nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Mithilfe des bereits geöffneten Formulars finden Sie den Datensatz, dessen Feld mit dem Namen ID den Wert 524 hat; Löschen Sie diesen Datensatz. Schließen Sie das Formular nicht.