Κωδικός ερώτησης: 6566 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην κεφαλίδα της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε το κείμενο Προϊόντα. Να έχει γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12 στιγμών, έντονη γραφή, χρώμα παρασκηνίου κόκκινο, χρώμα γραμματοσειράς/πρώτου πλάνου λευκό. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0