Κωδικός ερώτησης: 6575 9/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie den Filter in der bereits geöffneten Tabelle. Schließen Sie die Tabelle nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Löschen Sie den Filter in der bereits geöffneten Tabelle. Schließen Sie die Tabelle nicht.