Κωδικός ερώτησης: 6581 3/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechenden Kriterien in die aktuelle Abfrage ein, so dass nur die Kunden, deren PLZ mit 54 beginnt, angezeigt werden. Speichern und schließen Sie die Abfrage.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Fügen Sie die entsprechenden Kriterien in die aktuelle Abfrage ein, so dass nur die Kunden, deren PLZ mit 54 beginnt, angezeigt werden. Speichern und schließen Sie die Abfrage.