Κωδικός ερώτησης: 6584 6/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie die aktuelle Abfrage so, dass nur die Felder Vorname und PLZ angezeigt werden, die mit 54 beginnen. Speichern und schließen Sie die Abfrage.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Formatieren Sie die aktuelle Abfrage so, dass nur die Felder Vorname und PLZ angezeigt werden, die mit 54 beginnen. Speichern und schließen Sie die Abfrage.