Κωδικός ερώτησης: 6592 14/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Entwurf in der Abfrage KundenZentrum, damit beim Ausführen der Abfrage das Feld Stadtteil angezeigt wird und dann führen Sie die Abfrage aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ändern Sie den Entwurf in der Abfrage KundenZentrum, damit beim Ausführen der Abfrage das Feld Stadtteil angezeigt wird und dann führen Sie die Abfrage aus.