Κωδικός ερώτησης: 6593 15/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Entwurf in der Abfrage FotoGröße, damit beim Ausführen der Abfrage das Feld TotalePixels nicht angezeigt wird und dann führen Sie die Abfrage aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ändern Sie den Entwurf in der Abfrage FotoGröße, damit beim Ausführen der Abfrage das Feld TotalePixels nicht angezeigt wird und dann führen Sie die Abfrage aus.