Κωδικός ερώτησης: 6598 2/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Sortieren Sie die Tabelle Produkte absteigend nach dem Feld Preis. Schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Sortieren Sie die Tabelle Produkte absteigend nach dem Feld Preis. Schließen Sie die Tabelle.