Κωδικός ερώτησης: 660 15/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αφού πληκτρολογήσετε το κείμενο Θεωρία υπολογισμού στην πρώτη γραμμή του εγγράφου, εφαρμόστε κλίμακα μεταξύ των χαρακτήρων σε 140%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016