Κωδικός ερώτησης: 664 19/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε μια οριζόντια γραμμή, στην κενή γραμμή κάτω από την παράγραφο του κειμένου που αρχίζει με Ο ήχος που προσθέσαμε...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016