Κωδικός ερώτησης: 6644 4/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης (επεξεργασίας).

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0