Κωδικός ερώτησης: 679 26/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το υποσέλιδο των ζυγών σελίδων ώστε να εμφανίζουν την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016