Κωδικός ερώτησης: 686 16/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε το πρώτο γράμμα της πρώτης στήλης να εμφανίζεται ως ενσωματωμένο, με γραμματοσειρά Arial, σε 2 σειρές και σε απόσταση 0.2εκ. από το κείμενο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016