Κωδικός ερώτησης: 70069 1/18
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε ένα νέο προϊόν με κωδικό P_CERT4U_CAD και όνομα CERT4U CAD. Το προϊόν να ανήκει στον κατασκευαστή infolearn και να βρίσκεται στην κατηγορία προϊόντων cert4u. Η καθαρή τιμή του να είναι 200 € και ο ΦΠΑ 23%. Για περιγραφή του προϊόντος εισάγετε το κείμενο Το απόλυτο video μάθημα