Κωδικός ερώτησης: 70084 7/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιουργήστε έναν τύπο προϊόντος με όνομα DVD. Ως περιγραφή εισάγετε κάποιο κείμενο της επιλογής σας.