Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70128 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα άρθρο, μπορούμε να το χωρίσουμε το πολύ σε 16 σελίδες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5