Κωδικός ερώτησης: 7013 11/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Klicken Sie auf das Bild der Insel Santorin. Speichern Sie dann das Bild in 744 x 768 Pixel im Ordner TEST4U_IE, der sich auf dem Desktop befindet.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11