Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70159 1/7
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορούμε να επιλέξουμε ποια προϊόντα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του VirtueMart.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5