Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70164 2/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα προϊόν μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μια ομάδα κατασκευαστών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5