Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70166 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα προϊόν μπορεί να ανήκει μόνο σε έναν τύπο προϊόντος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5