Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70167 5/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε κάθε προϊόν μπορούμε να ορίσουμε ξεχωριστό ΦΠΑ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5