Κωδικός ερώτησης: 7017 14/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Klicken Sie den Link Wikipedia, der sich auf dem Desktop befindet; Der Link soll im aktuellen Fenster von Internet Explorer öffnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11