Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70170 16/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιγραφή ενός προϊόντος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια φωτογραφία ως φωτογραφία του και μια δεύτερη ως μικρογραφία του.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5