Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70176 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το VirtueMart μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε τα αποθέματα πολλών προϊόντων ταυτόχρονα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5