Κωδικός ερώτησης: 7031 16/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktuelle Webseite im Ordner TEST4U_IE, der sich auf dem Desktop befindet, als Text datei unter dem Namen test.txt

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11