Κωδικός ερώτησης: 7046 18/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα της σύνδεσης Σχετικά με το TEST4Usearch που βρίσκεται στην τρέχουσα σελίδα, στον φάκελο TEST4U_IE της επιφάνειας εργασίας με το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, χωρίς να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11