Κωδικός ερώτησης: 7047 19/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie den URL vom Link Über TEST4USearch (ohne die Webseite zu besuchen) in eine txt-Datei, die Sie im Ordner TEST4U_IE auf dem Desktop erstellen sollen. Speichern Sie die Datei unter einem beliebigen Namen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11