Κωδικός ερώτησης: 7055 8/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set the print margins as follows:

Left:1", Right: 0.75", Top: 1.5", Bottom: 1"

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Set the print margins as follows:
Left:1", Right: 0.75", Top: 1.5", Bottom: 1"