Κωδικός ερώτησης: 711 23/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε ώστε το κείμενο, της τελευταίας γραμμής, του πίνακα, της πρώτης σελίδας να βρίσκεται στην ίδια σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010