Κωδικός ερώτησης: 721 16/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε ώστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά μόνο στα αριστερά του γραφήματος της δεύτερης σελίδας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016