Κωδικός ερώτησης: 7252 1/39
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ρυθμίστε τον Internet Explorer ώστε να αποκλείονται τα cookies του δικτυακού τόπου www.cert4u.gr.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11