Κωδικός ερώτησης: 748 15/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τελευταίο κελί του πίνακα, υπολογίστε το συνολικό κόστος των πυροσβεστήρων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016