Κωδικός ερώτησης: 7509 5/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Konfigurieren Sie die Anwendung, so dass allen ausgehenden Nachrichten automatisch eine Signatur hinzugefügt wird. Die Signatur soll auch zu den Antworten und Weiterleitungen hinzugefügt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012