Κωδικός ερώτησης: 7513 6/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie den Unterordner Sekretariat, der sich im Ordner Posteingang befindet; er soll jedoch nicht im Ordner Gelöschte Objekte landen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012