Κωδικός ερώτησης: 7516 9/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Benennen Sie den Unterordner Sekretariat, der sich im Ordner Posteingang befindet in AlteNachrichten um.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012