Κωδικός ερώτησης: 7523 1/31
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από τον φάκελο Πρόχειρα καταργήστε το συνημμένο αρχείο από το μήνυμα με θέμα Ασκήσεις και στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε το μήνυμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012