Κωδικός ερώτησης: 7524 2/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Ασκήσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Προσχέδια. Στη συνέχεια αποστείλατε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012