Κωδικός ερώτησης: 7560 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα όπου αποδέκτης είναι η INFOlearn και στο κείμενο μηνύματος υπάρχει η λέξη Δωρεάν σε όλους τους Τοπικούς φακέλους και στους υποφακέλους τους (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012