Κωδικός ερώτησης: 7814 7/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie den Unterordner Sekretariat, der sich im Ordner Posteingang befindet. Er soll im Ordner Gelöschte Elemente landen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016