Κωδικός ερώτησης: 7825 15/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Move the email with the subject Infolearn Secretary from your Inbox into the Secretary subfolder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016