Κωδικός ερώτησης: 7858 1/3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Use the Find command to locate all email messages in your Inbox (and in its subfolders) which display the word Secretary in their subject fields (do not close the Find dialog window).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016