Κωδικός ερώτησης: 7870 7/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε την επαφή Γουτούδης Κώστας χωρίς να μεταφερθεί στον φάκελο Διεγραμμένα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016