Κωδικός ερώτησης: 7896 10/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα, και ανοίξτε τον.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016