Κωδικός ερώτησης: 7898 12/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new email message and copy the body of the New Codes email in the new message. Then save it to the Drafts folder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016