Κωδικός ερώτησης: 7991 5/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

You can see an email account. Change the name (user information) to myusername and the e-mail address to username@ispservername.gr. Then set myname@myserver.gr as reply e-mail address.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016