Κωδικός ερώτησης: 8041 2/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος TEST4UFolder. Δημιουργήστε στον φάκελο αυτό τους παρακάτω 3 υποφακέλους Φάκελος1, Φάκελος2 και Φάκελος3 Στον υποφάκελο Φάκελος1 δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα Φάκελος4 (Κάθε φορά που τρέχετε την ερώτηση αλλάζουν τα ονόματα των φακέλων γι' αυτό και τα ονόματα των φακέλων στο video μπορεί να είναι διαφορετικά από τα ονόματα των φακέλων που βλέπετε στο κείμενο της ερώτησης).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10