Κωδικός ερώτησης: 8065 13/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εμφανιστεί ο ακριβής αριθμός των αρχείων που περιέχει ο φάκελος TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10