Κωδικός ερώτησης: 8088 7/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που περιέχουν την λέξη Hello στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10