101

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο Σύγχρονο βιογραφικό σημείωμα (Contemporary Resume στα Αγγλικά).

102

Μεταβείτε στο έγγραφο IL-ates0101.

103

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας και αποθηκεύστε το ως πρότυπο εγγράφου στον ίδιο φάκελο με όνομα IL-ates0103.dot.

104

Αποθηκεύστε το έγγραφο με νέο όνομα test1 στον φάκελο IL-ates\Word που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

134

Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Word.

193

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test και μορφή μόνο κείμενο (ή απλό κείμενο) στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Αν ζητηθεί να επιλέξετε την κωδικοποίηση του κειμένου επιλέξτε Windows (προεπιλογή).

194

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test.rtf και μορφή εμπλουτισμένου κειμένου στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

195

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test.htm και μορφή ιστοσελίδας στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

196

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο υπό μορφή προτύπου με όνομα αρχείου test.dot στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

213

Απλά αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο.

215

Κλείστε το τρέχον έγγραφο χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή Microsoft Word.

252

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο.

287

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας από το μενού Αρχείο.

288

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας από την εξερεύνηση των Windows.

447

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dot και εφαρμόστε πλάγια μορφοποίηση στο κείμενο TEST4U. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το με το ίδιο όνομα.

449

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dot, αντικαταστήστε το κείμενο TEST4U με το κείμενο cert4u και αποθηκεύστε το με όνομα πρότυπο2.dot

483

Προσθέστε στην καρτέλα Σύνοψη, το κείμενο INFOlearn στο πεδίο της εταιρείας.

670

Αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο με όνομα INFOlearn ως πρότυπο του Microsoft Word στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας και κλείστε το. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο που θα βασίζεται στο πρότυπο που μόλις αποθηκεύσατε.

10010

Το Microsoft Word σας δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολυάριθμα online πρότυπα του, κατά την δημιουργία ενός νέου εγγράφου.